logo
donate

224 trạng từ tiếng Hàn ôn thi Topik

 • 가득 tràn đầy, đầy rẫy

 • 가만히 một cách im lặng

 • 가까이 một cách gần

 • 각각  từng, mỗi một

 • 각자 từng người

 • 간신히 một cách khó khăn

 • 간절히 một cách thật lòng

 • 갈수록 càng ngày càng

 • 게다가 hơn nữa, thêm nữa

 • 겨우 một cách vất vả

 • 결국 rốt cuộc, cuối cùng, kết cục

 • 결코 tuyệt đối

 • sắp

 • 골고루đều đặn, cân đối

 • 과연 đúng là, quả nhiên

 • 괜히 một cách vô ích

 • 굉장히 vô cùng, rất, hết sức

 • 그다지 (không)…đến mức, đến thế

 • 그대로 y nguyên, y chang

 • 그럼 nếu vậy thì

 • 그리 như thế, (không) đến mức

 • 그만큼 bấy nhiêu đấy

 • 그저 suốt, liên tục, chỉ có

 • 급히 một cách gấp gáp

 • 기껏해야 nói gì đi nữa thì

 • 깊이 một cách sâu sắc

 • 깜빡 chớp, lóe

 • 깨끗이 một cách sạch sẽ

 • 꼬박 suốt, hết, cả, một cách kính cẩn

 • 꼼꼼히 một cách tỉ mỉ

 • khá, tương đối, đáng kể

 • 꾸준히 một cách đều đặn

 • 끊임없이 một cách không ngừng

 • 끝내 cuối cùng thì, rốt cuộc thì

 • 나날이 nhất định, kết cục thì

 • 날로 càng ngày càng, để sống

 • 내내 suốt, trong suốt

 • 너무나 quá đỗi

 • 높이 cao, vang, nổi tiếng

 • 다행히 may mà

 • 단순히 một cách đơn thuần

 • 달리 khác (với), đặc biệt

 • 당분간tạm thời

 • 당연히một cách đương nhiên

 • 대개đại khái

 • 대부분 đa số, phần lớn

 • 대단히vô cùng, rất đỗi

 • 대체로 nói chung

 • 대충 đại thể, sơ lược

 • 더구나 hơn thế nữa, thêm vào đó

 • 더욱 hơn nữa, càng

 • kém hơn, ít hơn

 • 도대체 rốt cuộc, tóm lại

 • 도리어 trái lại, ngược lại

 • 도무지 không một chút nào

 • 도저히 dù gì, rốt cuộc (cũng không)

 • 되도록 nếu có thể được

 • 드디어 cuối cùng, rốt cục.

 • 따라 theo đó, do đó

 • 따로 riêng, riêng lẻ

 • 따로따로 riêng biệt, từng cái một

 • 때때로 thỉnh thoảng, đôi khi

 • có khi, có lúc

 • ngay, đúng, đột ngột, dứt khoát, bụp

 • 또는 hoặc, hay, hay là

 • 또박또박 một cách nhịp nhàng

 • 또한 hơn nữa, vả lại

 • 똑같이 một cách giống hệt

 • 뜻밖에 ngoài ý muốn, ngoài dự tính

 • 마음껏 hết lòng, thỏa lòng

 • 마음대로 tùy tâm, tùy ý

 • 마찬가지로 tương tự như

 • 마주 đối diện, đáp trả

 • 마치 hệt như

 • 마침 đúng lúc, vừa khéo

 • 마침내 cuối cùng, kết cục

 • vừa lúc, đúng lúc

 • 만약 nếu, giả như

 • 만일 nếu

 • 멀리 xa, xa xôi

 • 모처럼 hiếm hoi lắm, khó khăn lắm

 • 몰래 một cách lén lút, một cách bí mật

 • 매년mỗi năm

 • 매달 mỗi tháng

 • 매주mỗi tuần

 • 몹시hết sức, rất

 • 무사히một cách yên ổn

 • 무조건vô điều kiện

 • 무척rất, lắm, quá, thật

 • 미리trước, trước đây

 • 바로 ngay thẳng, đúng đắn

 • 반드시 nhất thiết

 • 반짝반짝 một cách lấp la lấp lánh

 • 방금 ngay bây giờ

 • 보다 hơn, thêm nữa

 • 벌써 đã lâu trước đây

 • 변함없이 không thay đổi

 • 별로 một cách đặc biệt

 • 비록 cho dù, mặc dù

 • 빠짐없이 không sót, không thiếu gì

 • 부지런히 một cách siêng năng

 • 분명히 một cách rõ rệt

 • 비교적 tương đối, khá

 • 살며시 khẽ, một cách khẽ khàng

 • 살짝 thoăn thoắt

 • 상관없이 không liên quan gì

 • 상당히 tương đối, khá

 • 서서히 từ từ

 • 설마 biết đâu chừng, nhỡ như

 • 솔직히 một cách thành thật

 • 소중히 một cách quý báu

 • 수시로 thường hay

 • 스스로 tự thân, tự mình

 • 슬쩍 nhanh như chớp, nhẹ nhẹ

 • 실은 thực ra, thực chất

 • 실제로 trong thực tế, trên thực tế

 • 실컷 một cách thỏa mãn, thỏa thích

 • 심지어 thậm chí

 • 쓸데없이 một cách vô ích

 • 아무래도 dù sao đi nữa, dù gì đi nữa

 • 아무리 dù như thế đi chăng nữa

 • 아까 lúc nãy, vừa mới đây

 • 아무튼cho dù thế nào, dù sao đi nữa

 • 약간 hơi, chút ít, chút đỉnh

 • 어느새 thoáng đã, bỗng nhiên đã

 • 어쨌든 dù thế nào đi nữa, dù sao đi nữa

 • 어쩌다가 tình cờ, ngẫu nhiên

 • 어쩌면 có khi, biết đâu

 • 어쩐지 thảo nào, hèn chi

 • 어차피 dù sao, dù gì, kiểu gì

 • 억지로 một cách cưỡng ép

 • 언젠가 khi nào đó, lúc nào đó

 • 얼른 một cách nhanh chóng

 • 여전히 vẫn, vẫn còn, vẫn như xưa

 • 역시 quả là, đúng là

 • 영원히 mãi mãi

 • 오히려 ngược lại, trái lại, chi bằng

 • 온통 toàn bộ, cả thảy

 • 요즘 gần đây, dạo gần đây, dạo này

 • 완전히 một cách hoàn chỉnh

 • 왜냐하면 bởi vì, tại vì, là do

 • 왠지 không hiểu sao

 • 우연히một cách tình cờ

 • 워낙 vốn dĩ, rất

 • 원래 vốn dĩ, từ đầu, vốn là, vốn có

 • 의외로 ngoài ý muốn, ngoài dự đoán

 • 유난히 một cách cường điệu

 • 이따 lát nữa, chút nữa, chốc nữa

 • 이따금 thỉnh thoảng, đôi khi

 • 이리 lối này, bên này

 • 이리저리 bên này bên nọ

 • 이만 từng này

 • 이만큼 bằng chừng này, đến mức này

 • 이미 trước, rồi

 • 이제야 giờ đây mới, phải đến bây giờ

 • 일단 trước hết

 • 일부러 cố tình

 • 자세히 một cách chi tiết

 • 자꾸 thường xuyên

 • 잔뜩 một cách đầy đủ

 • 잘못 sai, nhầm

 • 잠시 tạm thời

 • 저절로 tự nhiên, tự động

 • 적어도 chí ít, ít nhất, tối thiểu

 • 절대로 tuyệt đối

 • 점점 dần dần

 • 전부 toàn bộ

 • 점점 dần dần

 • 정말로 thực sự, thật

 • 점차 từ từ dần dần

 • 정말로 thực sự, thật

 • 정성껏 một cách tận tuỵ

 • 정신없이một cách hớt hải

 • 정확히 một cách chính xác

 • 제대로 một cách bài bản

 • 제발 làm ơn

 • 제법 tương đối

 • 조만간 chẳng bao lâu nữa

 • 좀처럼 ít khi, hiếm khi, không dễ

 • 종종 thỉnh thoảng, đôi khi

 • 줄곧 liên tục

 • tức, tức là

 • 진짜 thực sự, quả thật

 • liên tiếp, kéo dài

 • 차라리 thà rằng~ còn hơn

 • 차차 từ từ, dần dần

 • 충분히 một cách đầy đủ

 • 최소한 tối thiểu

 • hoàn toàn (không)

 • 틀림없이 chắc chắn, nhất định

 • 편히một cách thoải mái

 • 하도 quá, quá mức

 • 하루빨리 càng nhanh càng tốt

 • 하루하루 mỗi ngày

 • 하마터면 suýt nữa, gần như

 • 한까번에 tất cả cùng nhau

 • 한참 một lúc lâu

 • 한창 một cách hưng thịnh

 • Text Box: - FB: Dương Hồng Yên (Hàn Quốc Nori) - 한편 mặt khác

 • 함부로 một cách tùy tiện

 • 해마다 mỗi năm, hàng năm

 • 혹시 biết đâu, không chừng

 • 활짝 (mở) toang, giang rộng

 • 훨씬 hơn hẳn, rất

 • 흔히 thường, thường hay

 • 힘껏 một cách hết sức

 • 그래도 dù vậy, dù như thế

 • 그래야 phải như thế

 • 그러니 vì vậy, vì thế, do đó

 • 그러다가 như thế thì

 • 그러므로 vì thế, do đó

 • 그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó

 • 그리하여 vì thế, vì vậy

 • 근데 thế nhưng

 • 따라서 theo đó, do đó

 •  nữa, hơn nữa, thêm vào đó

 • 또는 hoặc, hay, hay là

 • 또한 hơn nữa, vả lại

 • 역시 quả là, đúng là

 • 오히려 ngược lại, trái lại, thà rằng

 • 왜냐하면 bởi vì, tại vì, là do

 •  tức, tức là