logo
donate
Đọc Song Ngữ
  • 차마다 효과 다르다 - Mỗi loại trà có một công dụng khác nhau 873

    녹차지방 분해  혈압 저하 Trà Xanh – Phân hủy mỡ và giảm huyết áp. 백차-눈을 맑게 하고 간을 보호한다 Trà Trắng – Làm sáng mắt và bảo vệ gan. 청차혈중 지방을 낮추고 노화를 막는다. Thanh Trà – Giảm mỡ trong máu và ngăn ngừa lão hóa. 흑차혈중 지방을 낮추고 기름기를 없앤다. Trà Đen -  Làm giảm mỡ trong máu và loại bỏ dầu mỡ. 

Đọc Song Ngữ
  • 차마다 효과 다르다 - Mỗi loại trà có một công dụng khác nhau 873

    녹차지방 분해  혈압 저하 Trà Xanh – Phân hủy mỡ và giảm huyết áp. 백차-눈을 맑게 하고 간을 보호한다 Trà Trắng – Làm sáng mắt và bảo vệ gan. 청차혈중 지방을 낮추고 노화를 막는다. Thanh Trà – Giảm mỡ trong máu và ngăn ngừa lão hóa. 흑차혈중 지방을 낮추고 기름기를 없앤다. Trà Đen -  Làm giảm mỡ trong máu và loại bỏ dầu mỡ.