logo
donate

Thời tiết cực đoan có thể tiếp tục diễn biến trong năm 2016 (2016년에도 극단기구가 계속 이어질 수 있다)

Theo ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ về dự báo thời tiết trong năm 2016: “Trong năm 2016, các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn đang chờ đón chúng ta như mùa mưa đến muộn hơn, rất nhiều thiên tai có tính cục bộ như giông, tốc lốc...”.

Le Thanh Hai 국립 기상센터의 부청장은 2016년의 날씨 예보에 대해: “2016년에는 우기가 늦게  것이고 폭풍우회오리 바람 등과 같은 수많은 극단기후가 계속 이어질 것이다라고 예상했다 

 

Nhiệt độ trung bình trong các tháng nửa đầu năm 2016 tiếp tục có xu hướng cao hơn nhiệt độ trung bình cùng kỳ những năm trước từ 0,5 – 1,0 độ C ở Bắc Bộ và từ 1,0 – 1,5 độ C ở Trung Bộ, Nam Bộ. Rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ không kéo dài và nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm. 

2016년의 상반기의 평균 온도는 지난   동안의 당해 달보다 북부지방이 0.5~1.0중부지방과 남부지방이 1.0~1.5  높게 올라갈 것이다북부지방은 추위가 길게 이어지지 않은 반면 더위가 일찍 찾아  것이라고 예상했다 

 

Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng bị xâm nhập lớn, sâu. Vào nửa cuối năm 2016, có thể mưa nhiều kèm theo bão lũ ở Việt Nam. 

메콩 델타는 해수의 심각한 침수 가능성이 높아 보인다고 보았으며 2016 하반기는 베트남에 폭우폭풍  홍수가 많이 일어날 것이라고 예보도 나왔다.