logo
donate

Phân biệt cấu trúc 고 있다 và 는 중이다

*Điểm giống

Cả hai cấu trúc đều diễn tả một hoạt động đang diễn ra, mang nghĩa là ‘đang’.

*Điểm khác

V~ 있다

Chỉ có thể kết hợp với động từ

Có thể sử dụng dùng để mô tả một hiện tượng thời tiết, hiện tượng tự nhiên.

Cấu trúc này thường được sử dụng trong văn viết hơn và phong cách trang trọng hơn.

Ví dụ:

 •    한국어를 공부하고 있어요 

    Tôi đang học tiếng Hàn

 •    지금 눈이 내리고 있는데요

    Hiện tại tuyết đang rơi.

 •    그는 지금 휴대폰을 사용하고 있어요.

     Anh ấy đang sử dụng điện thoại di động.

 •    나는 방을 청소하고 있어요.

    Tôi đang dọn dẹp phòng.

 •    아이들이 공원에서 놀고 있어요.

    Các em đang chơi ở công viên.

 •    엄마는 요리를 하고 있어요.

    Mẹ đang nấu ăn.

 •    그 회사는  제품을 개발하고 있어요.

    Công ty đang phát triển sản phẩm mới.

 

V~  중이다

Có thể kết hợp nó với danh từ và động từ. 

Kết hợp với danh từ thì cấu trúc này sẽ được hiển thị dưới dạng N~ 중이다

Không thể sử dụng để mô tả một hiện tượng thời tiết, tự nhiên.

Cấu trúc này thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày hoặc trò chuyện không chính thức hơn.

Ví dụ:

 •    지금 집에 가는 중이에요

   Bây giờ tôi đang trên đường về nhà.

 •    이사할 거예요그래서 집을 찾는 중이에요

   Tôi định chuyển nhà, vì thế tôi đang tìm nhà.

 •    친구가 운전을 하고 있는 중이야.

   Bạn đang trong quá trình lái xe.

 •    저는 요리를 하고 있는 중이에요.

  Tôi đang trong quá trình nấu ăn.

 •    그들은 회의를 진행하는 중이다.

    Họ đang trong quá trình tiến hành cuộc họp.

 •    아버지가 신문을 읽는 중이세요.

    Bố đang trong quá trình đọc báo.

 •    그 여자는 전화 통화를 하고 있는 중이었다.

    Cô ấy đang trong quá trình đàm thoại điện thoại.