logo
donate

Ngữ pháp cao cấp 에 따르면

TÌM HIỂU NGỮ PHÁP  따르면 

N 따르면, cấu trúc gắn vào sau danh từ được sử dụng khi vừa trích dẫn sự thật nào đó ở vế sau và vừa làm sáng tỏ nguồn của nội dung được trích dẫn. Vế sau thường được sử dụng với các các câu trích dẫn gián tiếp: -/는다고 하다; ()라고 하다대요; ()래요. Tạm dịch sang tiếng Việt: “Theo...; theo như...”. 

VÍ DỤ VỀ NGỮ PHÁP  따르면 

신문 기사 따르면 요즘 출산율이 떨어지고 있다고 합니다.

Theo bài báo thì gần đây tỉ lệ sinh đang giảm. 

 

일기예보 따르면 오늘 오후부터 전국에 비기 온다고 합나다

Theo dự báo thời tiết thì bắt đầu từ chiều này sẽ có mưa trên toàn quốc. 

 

의사 선생님 말씀 따르면 내일 퇴원해도 좋대요.

Theo như lời bác sĩ thì ngày mai có thể xuất viện. 

 

판매원 따르면 이옷은 요즘 인기가 아주 많다고 합니다.

Theo như người bán hàng thì gần đây chiếc áo này rất thịnh hành.

 

보도 따르면 사망자가  명이나 된다

Theo báo cáo cho biết thì có 10 người tử vong. 

 

안내 방송 따르면 도착이 20 정도 늦어질 것이다

Theo thông báo thì việc đến nơi sẽ bị chậm khoảng 20 phút. 

 

통계청 자료 따르면 지나  교통 사고가 크게 줄었다고 합니다.

Theo tài liệu của Cục thống kê thì năm ngoái tai nạn giao thông đã giảm mạnh.

 

뉴스 따르면 오늘밤에 태풍이 온대요.

Theo dự báo thời tiết thì đêm nay sẽ có bão. 

 

취업 정보 회사에 예측 따르면 올해 추업률이 10%정도 증가할 것이라고 합니다.

Theo dự đoán của 1 công ty về việc làm thì tỷ lệ có việc làm sẽ tăng 10% trong năm nay.

 

통계청 따르면 베트남에서 실업률이 늘어납니다.

Theo cục thống kê thì tỉ lệ thất nghiệp tại Việt Nam đang tăng lên. 

 

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGỮ PHÁP  따르면 

Ngữ pháp mang ý nghĩa tương đương:  의하면 

보도에 의하면 사망자가  명이나 된다

안내 방송에 의하면 도착이 20 정도 늦어질 것이다

 

Xem thêm các bài thực hành liên quan

Xem thêm các bài học liên quan