logo
donate

Luyện viết TOPIK câu 54: Chủ đề '온라인 수업의 장단점 - Ưu nhược điểm của việc học online'

ĐỀ BÀI

요즘은 학교에 가지 않아도 인터넷에 접속해 수업을 들을  있다특히 교사와 학생들이 같은 시간에 온라인에서 만나 수업을 하는실시간 온라인 수업 하는 곳이 적지 않다그러나 실시간 온란인 수업에는  장점뿐만 아니라 단점도 있기 때문에 온란인 수업을 효과적으로 듣기 위한 노력이 필요하다아내의 내용을 중심으로실시간 온라인 수업의 장전점 대한 자신의 생각을 쓰라

 • 실시간 온라인 수업의 장점은 무엇인가?
 • 실시간 온라인 수업의 단점은 무엇인가?
 • 그러한 단점을 줄이기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?

Ngày nay, ngay cả khi bạn không đến trường, bạn vẫn có thể kết nối Internet và tham gia các lớp học. Đặc biệt, không ít nơi cung cấp ‘lớp học trực tuyến’ - nơi giáo viên và học sinh gặp nhau trực tuyến cùng một lúc trong các lớp học. Tuy nhiên, vì các lớp học trực tuyến cả ưu điểm và nhược điểm, nên cần nỗ lực để nghe các lớp học trực tuyến một cách hiệu quả. Viết suy nghĩ của bạn về 'ưu nhược điểm của lớp học trực tuyến’ dựa trên suy nghĩ của bản thân. 

 • Ưu điểm của lớp học trực tuyến là gì?
 • Nhược điểm của các lớp học trực tuyến là gì?
 • Những nỗ lực nào nên được thực hiện để giảm thiểu những bất lợi đó?

 

BÀI VIẾT MẪU

       현재는 학습자들은 실시간 온라인 수업 익숙해지고 있다실시간 온라인 수업은 교수자와 학습자가 정해진 시간 온라인에 접속해 화상 수업을 진행하는 것을 말한다. 온라인 수업은 강의 동영상을 언제든지 재생할  있고 반복 학습이 가능할  있다는 장점을 가지고 있다대면 수업 같은 경우에는 필기하느라고 설명을 놓치는 경우가 많지만 온라인 수업에는 녹화 기능이 있어서 놓친 부분이나 이해가  되는 부분을 다시 돌려볼  있다게다가 온라인 수업은 공간적인 제약 없이 원하는 장소 어디서든 편하게 학습할  있다

Hiện nay người học đang dần quen với lớp học trực tuyến. Học trực tuyến là nói về việc người dạy và người học truy cập online trong thời gian quy định rồi tiến hành bài học qua màn hình. Lớp học trực tuyến có ưu điểm là có thể phát lại video bài học và ôn tập lại bất cứ lúc nào. Ở trường hợp những lớp học trực diện (offline), nhiều khi do mải ghi chép mà bỏ lỡ mất phần giải thích, nhưng ở lớp học trực tuyến, do có tính năng quay lại video nên có thể xem lại được những phần bị bỏ lỡ hoặc những phần không hiểu. Thêm vào đó, lớp học trực tuyến có thể thoải mái học ở bất cứ địa điểm nào bạn muốn mà không bị giới hạn về không gian. 

      장점이 있다면 단점도 있다아직도 온라인 교육이 해결해야  다양한 문제점도 가지고 있다동아리 활동이나 체험활동을 하지 못한다는 것은 온라인 수업에 아쉬운 점이다학교가 단순히 공부만 하는 곳이 아니라 인맥도 쌓고 사회생활을 배우는 곳이기 때문이다 외에도온라인 수업에서 교수자와 학습자  쌍방향 의사소통뿐만 아니라 학습자들간의 소통에도 대면 수업보다 제약이 있다. 

Có ưu điểm thì cũng sẽ có nhược điểm. Hình thức giáo dục trực tuyến vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Việc không thể tham gia các cậu lạc bộ hay hoạt động trải nghiệm là một điểm đáng tiếc đối với lớp học trực tuyến. Điều này là bởi vì, trường học không chỉ đơn thuần là nơi học tập mà còn là nơi xây dựng các mối quan hệ và tìm hiểu về đời sống xã hội. Ngoài ra, trong lớp học trực tuyến không chỉ việc tương tác hai chiều giữa người dạy mà người học mà ngay cả việc giao tiếp giữa những người học với nhau cũng hạn chế hơn so với lớp học trực diện (offline). 

       따라서 교수자의 입장에서 원활한 의사소통을 위해 추가적인 보조 학습 자료 개발하여 제공해야 한다또한 학습자의 집중력을 높이 위해서 효과적인 시각 자료를 이용하고 수업할  학습자의 참여를 장려할  있는 활동을 많이 하는 것이 좋다동시에 학습자들은 수업 시간에 적극적으로 활발히 참여해야 한다. 

Do đó, ở lập trường người dạy, cần biên soạn và cung cấp thêm các tài liệu học tập bổ trợ để tương tác tốt hơn. Ngoài ra nên sử dụng các tài liệu trực quan hiệu quả để tăng sự tập trung của người học và khi dạy thì nên thực hiện nhiều hoạt động có thể khuyến khích sự tham của người học. Đồng thời, trong giờ học người học cũng cần phải chủ động tích cự tham gia

 (679 chữ)

BIỂU HIỆN HAY 

 • 교수자 người dạy
 • 학습자 người học 
 • 온라인 수업에 익숙해지고 있다 trở nên quen với lớp học online 
 • 온라인에 접속하다 truy cập online 
 • 강의 동영상을 언제든지 재생할  있다 có thể bật lại video bài giảng bất cứ lúc nào 
 • 반복 학습이 가능하다 có thể ôn tập lại 
 • 시간에 유연성이 있다  linh động về mặt thời gian 
 • 이동 시간을 줄일  있다 tiết kiệm thời gian di chuyển
 • 생활비를 절감할  있다 có thể cắt giảm được sinh hoạt phí 
 • 언제든지 반복 학습이 가능하다 có thể ôn tập lại bài học bất cứ lúc nào
 • 시간적공간적인 제약 없이 편리하게 학습할  있다 có thể học tập tiện lợi mà không bị gò bó về mặt thời gian và không gian
 • 실시간 토론  즉각적인 피드백이 가능하다có thể phản hồi và thảo luận ngay lập tức trong thời gian
 •  추가적인 보조 학습 자료를 개발하여 제공해야 한다 phải biên soạn và cung cấp thêm các tài liệu học tập bổ trợ. 
 • 대면 수업보다 제약이 있다 có hạn chế hơn so với lớp học offline 
 • 교수자와 학습자  쌍방향 의사소통 tương tác hai chiều giữa người dạy và người học 
 • 학생들에게  장점이다 là một lợi thế lớn đối với các học sinh
 • 장점이 있다면 단점도 있다 có ưu điểm thì cũng có nhược điểm 
 • 그렇지만 좋은 점만 있는 것은 아니다 tuy nhiên không phải chỉ có điểm tốt 
 • 물론온라인 수업도 긍정적이지 못한 것들을 가지고 있다 đương nhiên, học online cũng có những điểm không tích cực. 
 • 온라인 수업을 통해서 친구를 사귀는 것은 어렵다 khó kết bạn qua lớp học online 
 • 토론과 피드백에 제약이 있다 Hạn chế trong việc thảo luận và phản hồi. 
 • 조별 학습 활동에 제약이 있다 Giới hạn về hoạt động nhóm 
 • 소통에 제약이 있다 Giới hạn về tương tác 

 

Tác giả: Dương Hồng Yên (Hàn Quốc Nori) 

 

 

Bài học mới