logo
donate
Viết
 • Phân biệt các từ dùng trong văn Nói và văn Viết trong tiếng Hàn 7430

  Văn viết là chỉ từ ngữ, văn phong dùng khi viết nghị luận hay báo chí ... Ngược lại văn nói là chỉ những từ ngữ, văn phong hay lối nói dùng trong giao tiếp hàng ngày. 

  Trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn (TOPIK), đối với câu 51 thì đáp án nên được trả lời dưới dạng đuôi câu  ‘-ㅂ니다/습니다’. 

  Nhưng với câu 52, 53, 64 thì phải trả lời dưới dạng đuôi câu văn viết. Chính vì vậy mà thể văn viết rất quan trọng. Dưới đây là những khác biệt giữa văn viết và văn nói. 

 • Quy tắc trình bày vào tờ giấy thi Topik tiếng Hàn 3015

  Trong kỳ thi TOPIK câu 53 và câu 54 trong kỹ năng viết phải được trình bày trong trang giấy kẻ ô. Dưới đây sẽ là nhưng quy tắc trình bày vào giấy kẻ ô để giúp các bạn không bị mất điểm vì lỗi trình bày trong phần thi viết. 

Bài học mới
Viết
 • Phân biệt các từ dùng trong văn Nói và văn Viết trong tiếng Hàn 7430

  Văn viết là chỉ từ ngữ, văn phong dùng khi viết nghị luận hay báo chí ... Ngược lại văn nói là chỉ những từ ngữ, văn phong hay lối nói dùng trong giao tiếp hàng ngày. 

  Trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn (TOPIK), đối với câu 51 thì đáp án nên được trả lời dưới dạng đuôi câu  ‘-ㅂ니다/습니다’. 

  Nhưng với câu 52, 53, 64 thì phải trả lời dưới dạng đuôi câu văn viết. Chính vì vậy mà thể văn viết rất quan trọng. Dưới đây là những khác biệt giữa văn viết và văn nói. 

 • Quy tắc trình bày vào tờ giấy thi Topik tiếng Hàn 3015

  Trong kỳ thi TOPIK câu 53 và câu 54 trong kỹ năng viết phải được trình bày trong trang giấy kẻ ô. Dưới đây sẽ là nhưng quy tắc trình bày vào giấy kẻ ô để giúp các bạn không bị mất điểm vì lỗi trình bày trong phần thi viết. 

Bài học mới