logo
donate

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề Tình yêu

STT     

 

 

Biểu hiện tiếng Hàn

 

 

Dịch nghĩa

 

 

1

 

 

한눈에 사랑에 빠지다

 

 

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

 

 

2

 

 

한눈에반하다

 

 

Phải lòng từ cái nhìn đầu tiên

 

 

3

 

 

비밀리사랑하다

 

 

Thầm thương trộm nhớ

 

 

4

 

 

서로반하다

 

 

Phải lòng nhau

 

 

5

 

 

변함없는사랑을 유지하다

 

 

Giữ trọn tình yêu

 

 

6

 

 

사랑을바치다

 

 

Cống hiến tình yêu

 

 

7

 

 

미친듯이 사랑하다

 

 

Yêu như điên

 

 

8

 

 

죽도록사랑하다

 

 

Yêu đến chết

 

 

9

 

 

사랑에눈멀다

 

 

Yêu mù quáng

 

 

10

 

 

사랑에빠지다

 

 

Chìm đắm vào tình yêu

 

 

11

 

 

이루어지지않은 사랑

 

 

Mối tình dở dang

 

 

12

 

 

인연이멀다

 

 

Duyên phận còn xa

 

 

13

 

 

사랑을가지고 장난하다

 

 

Đùa giỡn với tình yêu

 

 

14

 

 

양다리를걸치다

 

 

Bắt cá hai tay

 

 

15

 

 

사랑이무르익었을  찾아왔다

 

 

Tình yêu đơm hoa kết trái

 

 

16

 

 

영원한사랑을 맹세하다

 

 

Thề nguyện mãi mãi  yêu

 

 

17

 

 

평생사랑하기로 맹세하다

 

 

Thề ước yêu nhau suốt đời

 

 

18

 

 

인연을끊다

 

 

Cắt đứt nhân duyên

 

 

19

 

 

인연을맺다

 

 

Kết nhân duyên

 

 

20

 

 

술기운을빌려 사랑을 고백하다

 

 

Mượn rượu tỏ tình

 

 

21

 

 

구혼을거절하다

 

 

Từ chối lời cầu hôn

 

 

22

 

 

사랑을잃다

 

 

Đánh mất tình yêu

 

 

23

 

 

사랑이깨지다

 

 

Tình yêu tan vỡ

 

 

24

 

 

애인과헤어지다

 

 

Chia tay người yêu

 

 

25

 

 

실연당하다

 

 

Bị thất tình

 

 

26

 

 

몰래사랑하다

 

 

Yêu thầm

 

 

27

 

 

비밀리사랑하다

 

 

Thầm thương trộm nhớ

 

 

28

 

 

손에입 맞추다

 

 

Hôn tay

 

 

29

 

 

사랑에보답하다

 

 

Báo đáp tình yêu