logo
donate
Từ vựng theo chủ đề
  • Cách nói và từ vựng về thứ ngày tháng trong tiếng Hàn 1435 Cách nói thứ trong tuần, các ngày trong tháng, cách hỏi về ngày trong tháng, đếm ngày, các tháng trong năm, cách hỏi về tháng, cách nói năm, đơn vị đếm tuần, đơn vị tháng năm,từ vựng liên quan đến ngày tháng trong tiếng Hàn.
Từ vựng theo chủ đề
  • Cách nói và từ vựng về thứ ngày tháng trong tiếng Hàn 1435 Cách nói thứ trong tuần, các ngày trong tháng, cách hỏi về ngày trong tháng, đếm ngày, các tháng trong năm, cách hỏi về tháng, cách nói năm, đơn vị đếm tuần, đơn vị tháng năm,từ vựng liên quan đến ngày tháng trong tiếng Hàn.