logo
donate

Luyện dịch: 한국과 베트남 학교의 휴일 (Kỳ nghỉ ở nhà trường Hàn Quốc và Việt Nam)

한국은  봄이 시작되는 3월에  학년이 시작되지만 베트남에서는 9월에  학년이 시작됩니다베트남은 초등학교가 5년이고 중학교가 4년이지만 한국은 초등학교가 6년이고 중학교가 3년입니다베트남은 더운 나라이기 때문에 여름 방학이 길고 겨울 방학이 없지만 한국은 여름 방학과 겨울 방학이 있답니다.

Ở Hàn Quốc năm học mới được bắt đầu vào tháng 3 mùa xuân mới, nhưng ở Việt Nam năm học mới được bắt đầu vào tháng 9. Cấp tiểu học ở Việt Nam là 5 năm và trung học cơ sở là 4 năm nhưng cấp tiểu học ở Hàn Quốc là 6 năm và trung học cơ sở là 3 năm. Vì Việt Nam là nước nhiệt đới nên kỳ nghỉ hè dài và không có kỳ nghỉ đông nhưng ở Hàn Quốc có cả nghỉ hè và nghỉ đông.

한국 Hàn Quốc

và 

베트남 Việt Nam 

학교 trường học

휴일 kỳ nghỉ

mùa xuân

시작되다 được bắt đầu

학년 năm học

초등학교 trường tiểu học

중학교 trường cấp 2

끝나다 kết thúc

여름 mùa hè

겨울 mùa đông

방학 kỳ nghỉ (học)

 

베트남에서  학년은 9월에 시작해서 다음해 5월에 끝납니다학년이 끝난 5 말부터 3개월 간은 모든 학생들이 방학입니다.

Năm học mới ở Việt Nam khai giảng vào tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 5. Cuối tháng 5 tất cả học sinh được nghỉ hè. Kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng. 

모든 tất cả

cuối (học kỳ, kỳ…)

 

베트남은 대체로 날씨가 매우 더워서 여름방학이 깁니다북부지방은 겨울이 있지만 날씨가 많이 춥지 않고남부지방은 겨울이 없어서 베트남에는 겨울방학이 없습니다대신 2주정도의  방학( 방학) 있을 뿐입니다. 

Nói chung là ở Việt Nam thời tiết rất nóng nên kỳ nghỉ hè dài. Ở khu vực miền bắc có mùa đông nhưng không lạnh lắm và ở miền nam không có mùa đông nên học sinh Việt Nam không có kỳ nghỉ đông. Thay vào đó chỉ có kì nghỉ Tết khoảng 2 tuần.

대체로 nói chung

북부지방 khu vực miền bắc

날씨 thời tiết

남부지방 khu vực miền nam

겨울방학 kỳ nghỉ đông

정도 mức độ, khoảng

Tết Nguyên Đán

 

 

Bài học mới